Date demografice

Numărul și evolutia populaţiei
Evoluţia populaţiei stabile în comună la ultimele recesăminte se prezintă astfel:

 

Localitatea

Număr locuitori    
Reces.1977
Reces.1992
Reces.2002
Creşterea totală %
Fizeşul Gherlii
1688 1431 1385 -3,3%
Bonţ
532 392 398 +1,5%
Nicula 825 543 618 +13,8%
Săcălaia
411 253 230 9,1% 
Total comună 3456 2619 2631 +0,4%

Se poate observa o creştere a populaţiei până în anul 1992, iar apoi o stagnare şi chiar o descreștere a numărului de locuitori. Între ultimele două recesăminte populaţia a crescut cu 12 locuitori. Menţinerea numărului de locuitori este datorată sporului migratoriu. Cea mai mare creştere o are localitatea Nicula cu 75 de locuitori, datorită apropierii de oraşul Gherla şi a existenţei edilitare (apă, gaz, drumuri asfaltate).


Repartizarea pe sate a populaţiei a suferit schimbări în sensul sporirii ponderii reşedinţei de comună Fizeşul Gherlii şi menţinerii la nivelul ponderii satelor Bonţ şi Nicula, fiind mai apropiate de legătura cu minicipiul Gherla. Ponderea satului Săcălaia, din Câmpia Transilvaniei a scăzut drastic.
Raportând suprafaţa actuală la populaţia comunei rezultă o densitate geografică de 39,1 locuitori/km2, identică densităţii medii a populaţiei din ruralul judeţului care este 39,1l/km2, fapt pozitiv în dezvoltarea de ansamblu.În privinţa densităţilor fiziologice, comuna se situează bine în raport cu media pe judeţ, fiind superioară faţă de populaţia rurală la 100 ha agricole şi aproiată de densitatea medie a populaţiei rurale la 100 ha arabile.
Comuna se încadrează în rândul comunelor medii, privind desităţile de mai sus, structura fondului funciar asigurând o contribuţie bună la activităţile agricole ale judeţului.

 

Structura populaţiei
Structura pe sexe (la ultimul recesământ 2002):

 

Localitatea

 

Nr.locuitori

Sexul
Masculin
Feminin
Fizeşul Gherlii
1385 676 709
Bonț 398 187 211
Nicula
618 316 302
Săcălaia
230 107 123
Total comună 2631 1286 1345

 

Proporţia femeilor (51,1 %) este mai mare în comuna Fizesul Gherlii faţă de media din ruralul judeţului (50,1)fapt pozitiv în evoluţia demografică. Din punct de vedere al structurii pe vârste, se constată o îmbătrânire generală, ca în tot mediul rural al judeţului (cca 26% populaţie peste 60 de ani), cu evidenţierea satului Săcălaia, unde fenomenul este mai accentuat( 40%).
Mărimea medie a unui sat al comunei,658 locuitori/ sat, depăşeşte mărimea medie a unui sat din Cluj (563 loc/sat), fapt pozitiv în profil teritorial, indicând o bună concentrare.

 

Structura etnicā a populaţiei

 • Români: 1,569, 59.63 % 
 • Maghiari: 635, 24.13 %
 • Romi (Ţigani): 426, 16.19 % 
 • Germani: 1, 0.03 %.

Structura populaţiei dupā limba maternă

 • Română: 1,740, 66.13 % 
 • Maghiară: 630, 23.94 % 
 • Rromanes (Ţigănească): 259, 9.84 % 
 • Germană: 2, 0.07 %.

 

Structura populaţiei dupā religie

 • Ortodoxă: 1,863, 70.80 % 
 • Romano-catolică: 7, 0.26 % 
 • Reformată: 618, 23.48 % 
 • Penticostală: 5, 0.19 % 
 • Greco-catolică: 110, 4.18 % 
 • Baptistă: 6, 0.22 % 
 • Adventistă de ziua a Şaptea: 5, 0.19 % 
 • Altă religie: 17, 0.64 %.

 

Structura populaţiei pe sexe si vârste

 • 0-14 ani, barbaţi: 223, 8.47 % 
 • 0-14 ani, femei: 262, 9.95 % 
 • 15-59 ani, barbaţi: 768, 29.19 % 
 • 15-59 ani, femei: 683, 25.95 % 
 • 60+ ani, barbaţi: 295, 11.21 % 
 • 60+ ani, femei: 400, 15.20 %.

 

Populaţia ocupată pe ramuri de activitate
La recesământul din 2002 s-au declarat activi doar 738 de persoane.Rata de activitate a populaţiei comunei Fizeşul Gherlii este de 28% şi poate fi considerată foarte slabă comparativ cu media judeţului Cluj (39,8%), fiind şi mai kică decât cea din ruralul judeţului de 33,5%.
Indicele ocupaţional(populaţia activă/populaţia de vârstă activă) are o valoare meide de 0,65, indicând faptul că resursele de muncă nu sunt deloc exploatate corespunzător şi integral.
La data recesământului din 2002 majoritatea populaţiei active se ocupă cu agricultura, în comună se aflau 66 de şomeri.

Înapoi