Economia

Activitatea economică de bază a comunei este agricultura, reprezentată de cele două ramuri de bază:

 • cultura plantelor,
 • creșterea animalelor. 

 

Suprafețele de teren arabil de pe teritoriul comunei sunt favorabile culturilor de:

 • porumb
 • grâu
 • orz
 • secară 
 • legume de tot felul

 

Se cresc: 

 • ovine
 • porcine
 • cabaline
 • păsări de curte
 • caprine. 

Toate aceste activtități cu specific agricol se desfășoară cu predilecție în sistem individual, în gospodăriile localinicilor.

 

Comerțul, turismul și agroturismul, prestările de servcii sunt alte domenii de actvitate ale locuitorilor din comuna clujeană Fizeșu Gherlii.

Înapoi