Prezentare generală

Comuna clujeană Fizeșu Gherlii este situată în partea de est a județului Cluj, la 7 km distanță de orașul Gherla, la 15 km de orașul Dej și la 60 km de municipiul Cluj-Napoca, centru administrativ și politic al județului.

Drumurile județene DJ 109C și DJ 109D asigură legătura între comună și restul localităților din regiune.

 

Comunele învecinate sunt:

  • La nord - comunele Mintiu Gherlii şi Unguraş
  • La est - comunele Sînmartin şi Ţaga
  • La Sud - comuna Sic
  • La Vest - municipiul Gherla.


Localitățile care formează comuna sunt:

  • Fizeșu Gherlii, centru de comună
  • Nicula
  • Bont
  • Săcălaia.

 

Teritoriul administrativ al comunei este situat la contactul dintre Câmpia Transilvaniei şi Podişul Someşan și ocupă o suprafață totală de 6712 ha.
Comuna are o populație de 2500 de locuitori și 650 de gospodării. Comuna este situată în nord-estul județului Cluj, în imediata apropiere a orașului Gherla.
Compoziția argiloasă a solului face oportună investirea într-o fabrică de cărămidă.

 

Localitatea Fizeşu Gherlii este situat pe Valea Fizeş, afluent de dreapta al Someşului Mic, urcând culmea dealului Românesc spre nord până la 310 m altitudine.


Satele aparţinătoare sunt localităţi specifice Câmpiei Transilvaniei situate de-a lungul afluenţilor râului Fizeş, respectiv Valea Hosului, Valea Satului şi Valea Tăului, cu vetrele dezvoltate liniar, ridicându-se pe versanţii dealurilor până la max.340 m altitudine (localitatea Nicula). Localităţile Bonţ, Nicula şi Săcălaia se înşiră spre Sud de-a lungul Văii Hosu afluent al Fizeşului, fiind străbătute de afluenţii Valea Satului, V. Nicula şi V. Tăului.

Înapoi